You have reached the website

Takaisin Kestävä kehitys -osioon

MITÄ TAPAHTUU LOPUKSI

Käytettyjen kapselien ja koneiden tehokkaan kierrätyksen varmistaminen niiden käyttöiän lopussa on edelleen haaste. Se vaatii taloudellisesti ja ympäristöllisesti vakaan keräysjärjestelmän käyttöönoton, joka olisi myös kuluttajille helppokäyttöinen. Tämä tulisi toteuttaa maittain ottaen huomioon kaikki mahdolliset paikalliset seikat. Näiden ohjelmien menestys riippuu myös kuluttajien osallistumisesta: olemme keränneet sinulle joitakin vinkkejä osiossa ”Miten liittyä mukaan”.

HAASTEET

6 % NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kahvikupin kasvihuonepäästöistä aiheutuu vanhoista kapseleista. Tämän tilanteen parantaminen on meille ympäristöllisesti etusijalla. Eurooppalaisen lainsäädännön mukaan tyhjät kahvikapselit hyväksytään pakkausmateriaaliksi, joka helpottaa käytettyjen pakkausten kierrätystä. Valitettavasti kapseleita, joissa on vielä kahvinporoja, ei hyväksytä pakkausmateriaaliksi eurooppalaisen lainsäädännön mukaan. Siksi niitä ei yleensä hyväksytä kansallisissa kierrätysohjelmissa käytetyn pakkausmateriaalin kierrätykseen, paitsi Saksassa, jossa kaikki NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapselit kerätään talteen paikallisen Green Dot -yhdistyksen toimesta, joten kapselimme hyödynnetään asianmukaisesti energian tuottamiseksi. Muissa maissa testaamme erityisiä kierrätysvaihtoehtoja.        

 

TAVOITTEEMME

  • Parantaa käytettyjen kapselien kierrätystä ja kierrätyksestä syntyvän energian talteenottoa.  
  • Parantaa kapselien keräystä ja lisätä keräyspisteiden määrää avainkohteissa maailmanlaajuisesti joka vuosi. 
 

TOIMINTAMME

  • Kehitämme erityisiä keräys- ja kierrätysratkaisuja käytettyjen kapseliemme hyödyntämiseksi, olivatpa ne sitten tyhjiä tai eivät.  
 

HAASTEET

NESCAFÉ® Dolce Gusto® -koneet on suunniteltu kestämään vähintään 10 vuotta, jos niitä huolletaan ohjeiden mukaisesti. Suurimmassa osassa maita kahvikoneet tulisi hävittää erikseen elektroniikkalaitteille sopivalla tavalla. Vuodesta 2006 lähtien elektroniikkajäte on tullut kierrättää Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE-direktiivi) mukaisesti ja vanha kahvikone tullut hävittää oikealla tavalla. Lue lisää seuraavasta linkistä: ec.europa.eu/environment/waste/weee.

 

TAVOITTEEMME

  • Auttaa kuluttajia pidentämään koneidensa käyttöikää tarjoamalla oleellista tietoa koneen huoltamisesta.
  • Kehottaa kuluttajiamme hävittämään koneensa oikein.
  • Lisätä koneen valmistuksessa käytettävien kierrätettävien materiaalien määrää.

TOIMINTAMME

  • Olemme sitoutuneita tarjoamaan kuluttajillemme parhaita mahdollisia neuvoja koneiden huoltamiseksi ja koneiden eliniän pidentämiseksi.
  • Olemme sitoutuneita tarjoamaan kuluttajillemme tietoa oikeana ajankohtana siitä, miten ja missä heidän koneensa voidaan kierrättää vastuullisesti.

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

Vuonna 2012 80 % niistä kuluttajista, jotka ilmoittivat koneidensa teknisistä vioista, saivat koneensa korjaukseen ja takaisin käyttöön alle 30 päivässä, joka vähensi hävitettyjen koneiden kokonaislukumäärää.