You have reached the website

Takaisin Kestävä kehitys -osioon

MITEN TOIMITAMME KAHVIN LUOKSESI

Ostamamme kahvi kuljetetaan päivittäin asiakkaille tehtailta ja jakelukeskuksista. Toimitamme tuotteemme tie-, rautatie-, ja merikuljetuksina yhä kaupungistuvalle väestölle.  

HAASTEET

Kuljetus muodostaa 9 % NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapseleiden kahvikupin elinkaaren ympäristöpäästöistä (10 % uusiutumattomia energianlähteitä, 1 % käytetystä vedestä).

TAVOITTEEMME

Mahdollisimman tehokkaan kuljetuksen varmistaminen ja näin ollen matkakilometrien vähentäminen, kasvihuonepäästöjen sekä melu- ja ruuhkahaittojen minimoiminen.

 

TOIMINTAMME

Tutkimme kuljetuskeinojen parantamista, esimerkiksi meri- ja rautatiekuljetusten käyttämistä tiekuljetusten sijaan. Vuonna 2013 Nestlé Saksa teki 58 NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapselikuljetusta Gironasta Saksaan 7 kuukaudessa. Yhdistetyn kuljetuksen (raide- ja tiekuljetus) CO2-päästöt ovat neljä kertaa pienemmät pelkästään tiekuljetuksiin verrattuna.

 

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

Yllä olevan esimerkin mukaisesti saatiin 42 tonnia pienemmät CO2-päästöt yhdistetyillä raide- ja tiekuljetuksella. 

Vuodesta 2014 alkaen Saksan uudessa tehtaassa tuotettu ja sieltä lähtevä kapseli tuottaa kuljetuksessa 20 % vähemmän CO2-päästöjä, kuin aiemmin.