You have reached the website

Takaisin Kestävä kehitys -osioon

Kannattava maanviljely

Hankimme NESCAFÉ® Dolce Gustolle® yli 20000 tonnia kahvia
vuosittain monesta eri maasta kuten Brasiliasta, Keniasta ja
Etiopiasta, käsittäen yhteensä noin 310 kmviljelysmaata.
Vastuullisen viljelyn takaaminen huomioiden samalla sen valtavat
ympäristö-, talous- sekä sosiaaliset haasteet, on etusijalla
NESCAFÉ® Dolce Guston® toiminnassa. Siksi olemme käynnistäneet
kansainvälisen projektin Rainforest Alliance* -ympäristöjärjestön kanssa vastuullisen kahvin kehittämiseksi ja viljelijöiden toimeentulon parantamiseksi auttamalla heitä saavuttamaan paremmat sadot
ja korkeamman laadun. 

HAASTEET

 • Kahvinviljely on edelleen tärkeä elinkeino monessa perinteisessä kahvintuottajamaassa, ja sen on arvioitu työllistävän noin 25 miljoonaa ihmistä. Monissa kahvintuottajamaissa kahvilla on pitkä historia ja suuri merkitys viljelijöiden sukupolven, viljelyksillä työskentelevien, ja heidän yhteisöjensä toimeentulon turvaamiseksi. Näemme tässä kaikessa sekä mahdollisuuksia että haasteita. 

 • Monilla kahvinviljelysalueilla kahvinviljelijöiden tulot ovat edelleen erittäin pienet maatilojen pienten koon, ikääntyvien kahvikasvien ja kahvin markkinahinnan vaihtelujen vuoksi.

  Lisäksi tehottomat viljelysmenetelmät tai sopimattomat kemikaalit voivat pienentää vuosittaisten satojen määrää ja kokonaistuotantoa merkittävästi, sekä aiheuttaa ympäristöhaittoja. Maanviljelijöiden tulotason parantaminen satojen kokoa lisäämällä, viljelyä tehostamalla ja yleisen ympäristösuojelun tasoa parantamalla, on kahvintuotannon tulevaisuuden keskeisimpiä asioita.       
 

TAVOITTEEMME

 • Hankkia 180000 tonnia ympäristöystävällistä kahvia suoraan 170000 viljelijältä vuoteen 2015 mennessä*.

 • Istuttaa 220 miljoonaa taimea vuoteen 2020* mennessä maatilojen tuottavuuden parantamiseksi ja tehdä kahvintuotannosta taloudellisesti houkuttelevampaa.  
 

*NESCAFÉ Plan -suunnitelman julkiset sitoutumiset 

 

TOIMINTAMME

 • Rainforest Alliance -järjestön sekä kauppakumppaniemme tuella vilejysasiantuntijamme tarjoavat erityisesti viljelijöille suunnattua koulutusta. Tarjoamme viljelijöille uusia työkaluja, menetelmiä sekä tukea, jotta he voivat hallita viljelyksiään ympäristöystävällisemmin sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisemmin. Määrittelemme koulutustoiminnan sisällön sekä muut kehityshankkeet varmistaen erityisten paikallisten tarpeiden huomioon ottamisen (esim. maaperän kartoitus lannoitteita varten, veden saanti). Tätä tarkoitusta varten olemme kehittäneet NESCAFÉ® Better Farming Practices -käytännön yhdessä Rainforest Alliancen kanssa.
 • Juuri nyt kehitämme uusien kahvilajikkeiden tutkimusta, jotka voivat oikein viljeltynä jopa kolmin- tai nelinkertaistaa sadon. Tähän mennessä on kehitetty useita kahvilajikkeita, jotka sopivat paremmin paikallisiin oloihin ja joita on toimitettu viljelijöille vuodesta 2010 lähtien. Ajan myötä lisäämme ja nopeutamme näiden uusien kahvilajikkeiden toimitusta yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki tämä auttaa kahvitarjontaa vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään ilman lisäviljelysmaan tarvetta, sekä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Nämä kehityshankkeet auttavat myös viljelijöitä kokeilemaan viljelyn monipuolistamista ja mahdollistamaan uudelleenmetsittämisen.           

 

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

 • Jo yli 76000 viljelijää on koulutettu maatalouden parhaiden käytäntöjen mukaan NESCAFÉ® Plan -suunnitelman käyttöönoton jälkeen elokuussa 2010. 
 • Samassa ajassa on toimitettu yli 30 miljoonaa korkeatuottoista viljelyskasvia (alle kolmessa vuodessa).

HAASTEET

 • 2000-luvun kahvinviljelyyn liittyy monia ympäristöhaasteita. NESCAFÉ® Dolce Guston® kahvipapujen tuotanto ja prosessointi muodostaa 30 % kahvikupin koko elinkaaren kasvihuonepäästöistä ja kahvikasvien keinotekoinen kastelu 63 % tuotteen elinkaaren vedenkulutuksesta. Lisäksi lannoitteiden ja torjunta-aineiden mahdollinen liikakäyttö saattaa vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen sekä veden ja maaperän laatuun.

 • Kahvinviljelyyn liittyy myös sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, kuten vaikeat työlosuhteet, sadon kausiluontoisuus ja huonot tulot.      
 

 

TAVOITTEEMME

 • Yli 90 % ostamastamme kahvista on vastuullisesti hankittua Common Code for the Coffee Community Association (4C) -periaatteiden mukaisesti vuoteen 2015 mennessä. 
 

TOIMINTAMME

 • Olemme yksi 4C:n, Common Code for Coffee Community -yhteisön, perustajajäsenistä. 
  4C on kansainvälinen yhteisö, jonka tavoitteena on tukea sosiaalisesti vastuullisten käytäntöjen toteutumista jäsentensä keskuudessa. 4C-järjestö tarjoaa asiantuntemusta, työkaluja ja tukea jäsentensä sitouttamiseksi vastuulliseen viljelyyn, sisältäen tukipalveluja ja riippumattoman varmennusprosessin. 4C-järjestön jäsenet sitoutuvat viljelystä aiheutuvien sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten sekä ympäristöhaittojen jatkuvaan minimoimiseen, sekä kymmenen sääntöjenvastaisen käytännön eliminoimiseksi. Lue lisää seuraavasta linkistä: 4c-coffeeassociation.org.

 • Maatalouden ammattilaisemme ja kauppakumpppanimme auttavat viljelijöitä ja yhteistyökumppaneita toteuttamaan 4C-kriteereitä.

 • Hankintaosastomme työskentelee vuosittain 4C-hyväksytyn kahvin määrän lisäämiseksi yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.       
 

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET 

 • 70 % NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kahvista on vastuullisesti hankittua vuonna 2012.