You have reached the website

Takaisin Kestävä kehitys -osioon

Paikalliset projektit

Haluamme jakaa kanssasi joitakin konkreettisia esimerkkejä paikallisista hankkeista ja kertoa, miten paikalliset toimenpiteet otetaan käyttöön yhteistyökumppaniemme kanssa ja mitkä ovat määrälliset saavutuksemme paikallisella tasolla. Toivomme, että se auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten se muuttaa olosuhteita paikan päällä.      

TARINA

Brasilia tuottaa noin kolmanneksen maailman kahvista ja on näin ollen maailman suurin kahvintuottajamaa sekä luonnollisesti yksi kahvintoimittajamaistamme.

Osa Brasilian kahvintuotannosta on jo 4C-tarkastettua, ja maanviljelijät käyttävät edistyneitä viljelymenetelmiä. 

Olemme kehittäneet erityisen ohjelman Monte Santon alueella (eteläinen Minas Geraisin osavaltio) paikallisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Päätavoitteemme ovat viljelijöiden ympäristötoimenpiteiden ja elinolojen parantaminen keskittyen juomakelpoisen veden saantiin ja tehokkaaseen jäteveden hyödyntämiseen.  

PAIKALLINEN TOIMINTAMME

Vastuullisten viljelykäytäntöjen ja -tekniikoiden, sekä tuottavuuden parantamiseksi tarjoamme koulutusta pienelle ryhmälle viljelijöitä. Vuodesta 2012 lähtien maatalousasiantuntijamme ovat tarjonneet koulutusta 91 viljelijälle esimerkiksi torjunta-aineiden käytössä, vedenkäsittelyssä ja yleisessä tilanhoidossa.   

Tarjoamme myös maaperän ja kasvuston analysointia ilmaisten maanviljelijöille jaettavien kuponkien avulla. Se mahdollistaa heitä optimoimaan käyttämiensä lannoitteiden määrän. Rahoitimme yli 100 analyysiä viime vuonna. Tavoitteena on varmistaa korkeatuottoisten kasvien käyttö ja vähentää samalla tuotantokustannuksia ja jätevuotojen riskiä.

Manviljelijöiden elinolojen parantamiseksi rahoitimme seitsemän septisen säiliön asentamista vuonna 2012 kahvinkasvattajien jäteveden käsittelyyn. 

 

SEURAAVA VAIHE

Paikallisten yhteistyökumppaniemme avulla jatkamme kyseistä ohjelmaa auttaaksemme Brasilian maanviljelijöitä kehittämään vastuullisempia viljelykäytäntöjä. 

TARINA

Kenia tuottaa 50000 tonnia kahvia vuosittain ja sen kahvisektori työllistää 250000 paikallista henkilöä. Kenia on historiallisesti suuri kahvintuottajamaa. Kenialaiset kahvinviljelijät ovat kuitenkin edelleen maailman köyhimpien viljelijöiden joukkossa (tulot alle 12 Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa). Olemme ostaneet kenialaista kahvia yli 30 vuotta ja kehittäneet projektin auttaaksemme paikallisia kahvinkasvattajia parantamaan tulojaan samalla, kun kannustamme heitä vastuullisen maanviljeljyyn.

Loppuvuodesta 2011 aloitimme yhteistyön Coffee Management Services (CMS) Ltd. -yhtiön kanssa kolmivuotisen projektin käynnistämiseksi, joka on suunnattu yli 26000 viljelijäkotitaloudelle eri kahvinkasvatusalueilla Nyerin kaupungin läheisyydessä. Projektissa mukana on myös alueen yhdeksän FCS-yhteisöä (Farmer’s Cooperative Society) ja 27 viljan märkäerittelyyn erikoistunutta tehdasta. 

 

PAIKALLINEN TOIMINTAMME

Rakennamme projektin kolmen päätavoitteen ympärille:

  • Laadun ja liikevaihdon parantaminen suorien hankintojen kautta

  • ympäristöystävällisen viljelyn lisääminen 
  • tuottavampien ja taudeille vastustuskykyisempien kahvilajikkeiden toimittaminen maanviljelijöille

Keskeinen lähtökohta on alueelle parhaiten sopivien kahvilajikkeiden löytäminen auttaessamme maanviljelijöitä sadon tuottavuuden parantamisessa. Tämän mahdollistamiseksi olemme ottaneet koekäyttöön 26 tilaa, joita viljelemme kahvintuotannon aikataulun mukaisesti, ja joita käytämme maanviljelijöiden koulutuksessa hyviä maanviljelyskäytäntöjä noudattaen. Olemme palkanneet kuusi agronomia hoitamaan näitä koetiloja kokopäiväisesti.

 

Olemme tarjonneet koulutusta 371 promoottorimaanviljelijälle, jotka ovat siirtäneet osaamisensa edelleen 16000 maanviljelijälle Keniassa. Koulutuksen tavoitteena on ollut auttaa viljelijöitä vastuullisemmassa maanviljelyssä esimerkiksi vähentämällä kemikaalien käyttöä, kompostoimalla kahvinkuoret niiden polttamisen sijaan, sekä istuttamaan vetiver-ruohoa maaperän eroosion estämiseksi. Näistä promoottoriviljelijöistä 74 oli naisia, ja heitä kannustettiin liittymään mukaan erikseen kehitetyn ohjelman avulla.

Satojen kasvattamiseksi ja paikallisiin oloihin sopivien kasvien laadun parantamiseksi on perustettu yhdeksän taimitarhaa, jotka tuottavat yli 172000 taimea. Lisäksi olemme analysoineet 2470 maanäytettä 1250 maanviljelijältä varmistaaksemme optimaalisen lannoitteiden käytön ja auttaaksemme maanviljelijöitä saavuttamaan 4C-sertifikaatin. 

 
 

SEURAAVA VAIHE

Jatkamme hankkeitamme ja laajenamme projekteja edelleen säilyttäen koetilat maanviljelijöiden harjoituspeltoina, ja kehitämme paikallisiin oloihin paremmin sopivia taimia ja kasveja samalla, kun valvomme tuotettavan kahvin laatua.

TARINA

Etiopiaa pidetään historiallisesti kahvin syntymaana. Tarinan mukaan paimenet löysivät kahvin, kun niiden karja villiintyi syötyään tuntemattoman pensaan marjoja. Paimenet jatkoivat marjojen kypsentämistä tulella ja kehittivät juoman, joka tänään tunnetaan kahvina. Etiopia tuottaa kahvia yli 300000 tonnia vuosittain ja se tunnetaan ensiluokkaisista, maailman parhaina pidetyistä pestyistä Arabica-kahvipavuistaan. Kahvintuotanto muodostaa noin neljänneksen Etiopian viennistä ja työllistää miljoonia pientilallisia.

Kahvin hyvästä laadusta huolimatta paikallisilta viljelilijöltä puuttuu yhä tekninen tuki ja työkalut maatalouden parhaiden käytäntöjen toteuttamiseksi, sekä koordinointi ja jäljitettävyys. Paikalliset viljelijät eivät myöskään ole integroituneet kaupallisille markkinoille, vaan he painivat kutistuvan tuotannon ja kasvavan velan noidankehässä.    

Suurimpana etiopialaisen kahvin Nescafé-käyttäjänä, vastuullamme oli löytää keino viljelijän kahvin laadun parantamiseksi, varmistaa jäljitettävyys, auttaa viljelijöitä toteuttamaan vastuullisen viljelyn menetelmiä sekä hoitamaan karjaansa.

Bill ja Melinda Gatesin säätiön tuella olemme aloittaneet yhteistyön kansainvälisen TechnoServe Coffee Initiative -kansalaisjärjestön kanssa, joka auttaa maanviljelijöitä täyttämään kansainvälisten standardien mukaiset vaatimukset.

Vuodesta 2009 lähtien olemme työskennelleet pienviljelijöiden yhteisön kanssa tietyllä kahvinkasvatusalueella eteläisessä Etiopiassa auttaaksemme heitä hankkimaan moderneja taitoja kahvin laadun ja tuotannon parantamiseksi, ja näin olleen parantaa yhteisön toimeentuloa sekä seuraavien sukupolvien tulevaisuutta.  

 

PAIKALLINEN TOIMINTAMME

Vastatakseen näihin haasteisiin NESCAFÉ® Dolce Gusto® ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat teknistä apua viljelijöille ja heidän yhteisöillensä maataloudessa ja esikäsittelyssä kahvin laadun ja satojen parantamiseksi.

Autamme myös viljelijöitä ottamaan käyttöön vastuullisempia maanviljelyn tekniikoita, koskien esimerkiksi jäteveden käsittelyä, maaperän eroosiota, kompostointia, kosteikkojen ja laguunien rakentamista sekä yleisiä tilanhoito- ja liiketoimintataitoja. Vuodesta 2012 lähtien omistautuneet maatalouden ja viljelyn asiantuntijamme ovat tarjonneet koulutusta lähes 10000 viljelijälle, joista noin 35 % on ollut naisia. 

Olemme myös auttaneet parantamaan 13 viljelijän sadon märkäkäsittelyä osana Coffee Initiative -aloitetta, joka toteutetaan yhteistyössä Bill and Melinda Gatesin säätiön kanssa. Lisäksi TechnoServe tarjoaa teknistä apua märkäerittelyn operoinnissa ja hallinnassa, sekä tiivistä yhteistyötä liiketoiminnan kehittämisessä ja yhteistyökumppanien johtamisessa.

Paremmat märkäerotteluun erikoistuneet tekniikat ovat mahdollistaneet korkealuokkaisen, pestyn kahvin jatkuvan tuottamisen, ja viljelijöiden tulojen parantamisen korkeatuottoisempien kasvien vuoksi, sillä pestyn kahvin markkinahinta on noin 50 % korkeampi kuin pesemättömän kahvin.   

 

SEURAAVA VAIHE

Tämän hankkeen päätavoitteena on sen varmistaminen, että kahvinviljelijät hyötyvät markkinoiden voimakkaasti kasvavasta ja vakaasta korkealaatuisen kahvin kysynnästä koulutuksen sekä markkinaverkostojen avulla.