You have reached the website

Takaisin Kestävä kehitys -osioon

NÄIN KAIKKI TEHDÄÄN:
KAPSELEISTA KAHVIKONEISIIN

Kolme NESCAFÉ® Dolce Gusto® -tehdastamme sijaitsevat Espanjassa (Girona), Iso-Britanniassa (Tutbury) ja Saksassa (Schwerin).

Kun kahvikoneemme on suunniteltu Sveitsissä, ne valmistetaan Euroopassa ja Aasiassa eurooppalaisen yhteistyöverkostomme avulla.  

HAASTEET

Keskitymme sosiaalisiin seikkoihin sekä ympäristökysymyksiin läpi arvoketjun. Haluamme varmistaa, että palveluntarjoajamme täyttävät vastuullisen hankinnan vaatimukset ja tuotantostandardit kapseliemme ja kahvikoneidemme valmistuksessa.

 

TAVOITTEEMME

Säilyttää vastuullisen hankinnan SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) -sertifikaatti kaikilla toimittajillamme.

 

TOIMINTAMME

 • Nestlé kehitti Nestlé Supplier Code -toimittajakäytännön varmistaakseen tavarantoimittajien kunnioittamisen ja liiketoiminnan rehellisyyden, ympäristövastuun, työn, turvallisuuden ja terveyden toteutumisen vaadittujen standardien mukaisesti. Tätä käytäntöä täydentää Nestlé Responsible Sourcing Guidelines -vastuullisen hankinnan ohjeet tietyille raaka-aineille ja pakkausmateriaaleille ja se on oleellinen osa koskien kaikkia sopimuksia toimittajien kanssa. Nämä ohjeet ovat linjassa kansainvälisesti tunnustettujen vastuullisten tuotantostandardien kanssa.

 • Alkuperäiset ensisijaiset laitetoimittajamme ovat osa EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) -liittoa, joka toimii kolmantena osapuolena Nestlén yhteistyökumppanina varmistaen Nestlén sääntöjen noudattamisen. 

 • Omat tekniikasta ja laadusta vastaavat henkilökuntamme jäsenet työskentelevät paikan päällä päivittäin varmistaen johdonmukaisen, laatustandardeja noudattavan tuotannon.            

Asiantuntemus-sivuille

 

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

 • Nykyisistä toimittajistamme 95 % on vastuullisen hankinnan SMETA-sertifioituja toimittajia.

 • Suurimpien pakkaustoimittajiemme on varmistettu noudattavan EY-asetuksen mukaisia hyviä tuotantotapoja (GMP) sekä elintarviketurvallisuuden standardeja.  

HAASTEET

Kahvin paahtaminen muodostaa 2 %  NESCAFÉ® Dolce Guston® kahvikupin koko elinkaaren kasvihuonepäästöistä. Muut tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset käsittävät veden- (0,5%) ja energiankulutuksen (3 %) sekä jätteet. 

 

TAVOITTEEMME

Ympäristövaikutuksien vähentäminen, esimerkiksi veden- ja energiankulutus, kasvihuonepäästöt sekä jätteet. NESCAFÉ® Dolce Gusto® -tehtaat osallistuvat Nescafén tavoitteisiin vähentää energiankulutusta 20 % tuotettua tonnia kohden sekä vedenkulutusta 30 % tuotettua tonnia kohden (2010 ja 2020 välisenä aikana). NESCAFÉ® Dolce Gusto® -tehtaat osallistuvat myös Nestlén tavoitteisiin kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi 35 % tuotettua tonnia kohden (tilanne vuoteen 2015 mennessä vuoteen 2005 verrattuna), ja peltomaan saastutuksen eliminoimiseksi vuoteen 2015 mennessä.

 

TOIMINTAMME

Nestlé Environmental Management System (NEMS) –järjestelmää on sovellettu koko yhtiössä vuodesta 1996 alkaen ja se kattaa NESCAFÉ® Dolce Gusto® -tehtaat.     

 
 

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

 • Tehtaillemme on myönnetty ISO 14001:2004- (kansainvälisen standardin mukainen ympäristöjärjestelmä), ISO 9001:2008- (kansainvälisen standardin mukainen laatujärjestelmä), ISO 22000:2005- (kansainvälisen standardin mukainen elintarviketurvallisuusjärjestelmä) ja OHSAS 18001:2007 (kansainvälisen standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä) –sertifikaatit.  
 • Tehtaamme vastaavat ympäristövaatimuksia: Gironan tehdas on LEED-sertifioitu (Leadership in Energy and Environmental Design from the United States Green Building Council), Tutburyn tehdas on BREEAM-sertifioitu (BRE Environmental Assessment Method) ja tavoitteemme on saada Gold LEED-sertifikaatti Schwerinin-tehtaalle.

Asiantuntemus-sivuille

HAASTEET

Kapselimme on suunniteltu säännöstelemään veden painetta valitsemasi juoman mukaan. Kyseessä on hienostunut teknologia, joka myös optimoi käytettävän kahvin määrän. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että kapseleistamme aiheutuu sellaisinaan ympäristöhaittoja ja -jätettä. Lisäksi NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapselit, niiden valmistus ja pakkaus muodostavat 24 % koko elinkaaren kasvihuonepäästöistä (36 % uusiutumattomia energianlähteitä ja 14 % käytetystä vedestä).     

 

TAVOITTEEMMME

7 % alhaisemmat kasvihuonepäästöt kapseli- ja pakkaustuotannosta 2010-2015 välisenä aikana parantamalla niiden muotoilua ja valmistamista.

 

TOIMINTAMME

 • Työskentelemme aktiivisesti kapseliemme valmistuksessa käytetyn materiaalin painon optimoimiseksi varmistaen samalla tuotteidemme turvallisuuden ja korkean laadun. 

 • Kehitämme ympäristöystävällisempiä muovisia materiaaleja yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa.

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

Meillä ei vielä ole lopullisia tuloksia näiden toimenpiteiden vaikutuksesta pyrkimykseemme ympäristöystävällisemmästä toiminnasta, mutta jatkamme vaihtoehtoisten materiaalien ja teknologioiden etsimistä. 

HAASTEET

Kahvikoneidemme valmistus (laitemateriaalit, valmistus ja pakkaus) muodostaa 8 % koko elinkaaren kasvihuonepäästöistä (9 % uusiutumattomia energianlähteitä ja 4 % käytetystä vedestä). Yksittäisen koneen muodostamat ympäristöhaitat riippuvat hyvin paljon sen käyttöiästä.

 

TAVOITTEEMME

Koneiden ympäristöystävällisyyden parantaminen kokonaisuudessaan lisäämällä niiden energiatehokkuutta, materiaalien kierrätystä, jokaisen koneen käyttöikää ja niiden valmistukseen tarvittavaa materiaalin määrää.

HTOIMINTAMME

 • Optimoidut koneen osat jätteen vähentämiseksi valmistusprosessin aikana (esimerkiksi maalattavien osien välttäminen, joka vähentää osalaitteiston määrää).
 • Parantamalla koneiden kierrätystä vähentämällä osien määrää ja helpottamalla niiden purkamista. Laiteosien optimointi auttaa myös osaltaan tässä.
 

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

Määrälliset tuloksemme koskien energiatehokkuutta on esitelty kohdassa “Energiatehokkuus”.

HAASTEET

Pakkaaminen ja kapselinvalmistus muodostavat 24 % koko elinkaaren kasivuonepäästöistä (36 % uusiutumattomia energianlähteitä ja 14 % käytetystä vedestä). 

TAVOITTEEMME

Pakkaamisesta ja kapseleista muodostuvien kasvihuonepäästöjen vähentäminen 7 %:lla vuosien 2010 ja 2015 välillä.

 

TOIMINTAMME

 • Kapselimme on pakattu kierrätettäviin pahvilaatikoihin
 • Koneiden pakkaamisessa käytetty polystyreeni on korvattu uusiutuvista lähteistä valmistetulla paperimassatarjottimella, joka voidaan kierrättää.
 

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET

Meillä ei vielä ole lopullisia tuloksia näiden toimenpiteiden vaikutuksesta pyrkimykseemme ympäristöystävällisemmästä toiminnasta, mutta jatkamme vaihtoehtoisten materiaalien ja teknologioiden etsimistä.