You have reached the website

Yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuoja

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö esittelee ne tietojenkäsittelytavat, joita Nestlé noudattaa käyttäessäsi Internetiä tai muita sähköisen viestinnän verkostoja. 

On erittäin tärkeää, että olet tietoinen Suomen Nestlé Oy:n olevan henkilötietojesi rekisterinpitäjä, ks. tämän tiedotteen kysymys: Mitkä tämän Nestlén yksityisyydensuojailmoituksen termeistä perustuvat lakiin? (Ne on selvyyden vuoksi merkitty Suuraakkosin, lukuun ottamatta henkilökohtaisia tietoja vain siitä syystä, että ne mainitaan niin usein). Tässä yksityisyydensuojailmoituksessa esitetyt periaatteet soveltuvat kaikkiin Nestlé-konsernin rekisterinpitäjiin.

Mitä henkilötietoja Nestlé kerää tämän sivuston välityksellä ja millä keinoin?

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, joita sinä haluat antaa ja joita tarvitaan palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen. Keräämme sinulta seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Lisäksi keräämme sinulta välillisiä tietoja käyttämällä evästeitä sekä palvelin- ja järjestelmätietoja.

Voit luottaa siihen, että Nestlé huolehtii luovuttamiesi henkilötietojen suojaamisesta kaikin keinoin.

Kuinka Nestlé huolehtii henkilötietojen suojaamisesta?

Nestlé huolehtii luovuttamiesi henkilötietojen suojaamisesta kansallisessa laissa mainituin keinoin. Vain valtuutetut Nestlé-konsernin työntekijät, muiden asiaankuuluvien Kolmansien Osapuolten (kuten palveluntarjoajien) työntekijät ja yhteistyökumppaneidemme valtuutetut työntekijät (jotka ovat sopimuksin sitoutuneet pitämään tiedot suojattuina) voivat käyttää tietoja. Kaikilta tietoja käsitteleviltä Nestlén työntekijöiltä vaaditaan Nestlé-konsernin yksityisyydensuojaperiaatteiden noudattamista ja kaikki asiaankuuluvien Kolmansien Osapuolten työntekijät, jotka saavat tiedot käyttöönsä, ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Jotta henkilötietojen suojaaminen varmistetaan, Nestléllä on sopimus henkilötietojen suojaamisesta henkilötietoja käsittelevien Kolmansien Osapuolten kanssa. Lisäksi, Nestlé varmistaa henkilötietojen suojaamisen ylläpitämällä IT-ympäristönsä turvallisena ja estämällä tietojen luvattoman käytön (hakkeroinnin).

Mihin tarkoituksiin Nestlé käyttää tietoja?

Nestlé käyttää henkilötietojasi hallinnollisiin tarkoituksiin, tukitoimintoja varten ja palautteen keräämiseen sekä tietoturva-, laki- ja sopimusrikkomusten estämiseen.

Kenelle Nestlé-konserni luovuttaa henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin?

Nestlé ei koskaan luovuta henkilötietojasi Kolmansille Osapuolille, mikäli et ole antanut siihen erillistä suostumusta.

Nestlén periaatteet seuraavista aiheista:

     (i) sähköpostitse tapahtuva suoramarkkinointi;
     (ii) oikeus pyytää Nestléä lopettamaan sähköpostitse tapahtuva suoramarkkinointi ja
     (iii) oikeus poistaa henkilökohtaiset tiedot järjestelmästämme löytyvät kysymysten 8 ja 5 kohdalta.

Nestlé saattaa luovuttaa henkilötietojasi Nestlé Group konsernin sisällä. Nestlé saattaa myös luovuttaa henkilötietojasi Kolmansille Osapuolille, mutta vain alla mainituin rajoituksin:

• Saatamme luovuttaa henkilötietojasi Kolmansille Osapuolille (kuten Internet-palveluntarjoajille), jotka auttavat tämän verkkosivuston ylläpitämisessä. Pyydämme sinua huomioimaan, että luovutamme Kolmansille Osapuolille vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä Kolmansien Osapuolten palveluntarjonnan kannalta. Eräät yhteistyökumppaneistamme eivät välttämättä toimi siinä maassa, jossa käytät tätä verkkosivustoa. Verkkoisännöintipalvelujemme päätarjoaja sijaitsee Yhdysvalloissa. Katso kysymys 6 "Mihin maihin henkilötietojasi luovutetaan ja millä perusteella?". Näiden Kolmansien Osapuolten on aina noudatettava henkilötietojen käsittelyssä samaa tietoturvatasoa kuin Nestlén, ja niitä koskevat vaadittaessa lailliset sopimukset, joissa velvoitetaan suojaamaan henkilötietoja ja käsittelemään niitä vain Nestléltä saatujen ohjeiden mukaisesti. 

• Saatamme myös luovuttaa tietoja valtion viranomaisille ja lain täytäntöönpanoelimille, mikäli laki niin vaatii tai mikäli päätämme hyvässä uskossa sen olevan tarpeen oikeusprosessin noudattamiseksi, oikeusvaateeseen tai -toimeen vastaamiseksi tai Nestlé-konsernin, sen asiakkaiden tai kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi.

• Saatamme joissakin rajoitetuissa tapauksissa luovuttaa henkilötietoja Nestlén liiketoimintojen potentiaalisille ostajille, mutta vain silloin kun (i) olemme sopimuksin varmistaneet, että tiedot pidetään suojattuina ja kun (ii) tietojen luovuttamisessa noudatetaan paikallista lainsäädäntöä soveltuvin osin. Lisäksi, Nestlé sitoutuu varmistamaan että liikeneuvotteluiden yhteydessä tai muissa vastaavissa yhteyksissä luovutetut henkilötiedot tuhotaan välittömästi heti, kun niiden käsittely ei enää ole perusteltua tai tarpeellista.

Kuinka meille luovutettuja henkilötietoja voi seurata, tarkistaa, muuttaa tai poistaa?

Sinulla on oikeus vaatia Nestléä toimittamaan sinulle ilmaiseksi tiedot siitä, mitä henkilötietoja Nestlé on sinusta rekisteröinyt. Nestléllä on kuitenkin oikeus vaatia sinulta kohtuullisen maksun suorittamista, mikäli edellisestä tarkistuskerrastasi on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Voit myös vaatia, että henkilötietosi poistetaan tai niitä muutetaan tai korjataan lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen kuluttajapalvelu@fi.nestle.com.

Mihin maihin henkilötietojasi luovutetaan ja millä perusteilla?

Nestlé on kansainvälinen yritys, joten henkilötietojasi saatetaan luovuttaa maan rajojen ulkopuolelle. Niitä saatetaan lähettää maihin, joiden tietoturvalait ovat erilaiset kuin alkuperäisen lähetysmaan. Käytännössä on hyvä huomioida, että henkilötietojasi saatetaan luovuttaa maihin, jotka eivät takaa yksityisyydensuojan riittävää tasoa. Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sellaisten Nestlé-konserniin kuuluvien yritysten välillä, jotka sijaitsevat eri maissa. Nestlé ylläpitää yksityisyydensuojaa lain vaatimin keinoin henkilötietoja siirrettäessä ja takaa myös yksityisyydensuojan tason vastaanottavassa kohteessa.

Tämän verkkosivuston tarjoava palvelin ei välttämättä sijaitse siinä maassa, jossa käytät tätä sivustoa. Nestlén useimpien verkkosivustojen isännöintipalvelujentarjoaja sijaitsee Yhdysvalloissa. Palveluntarjoajaa koskee sopimus, joka takaa korkean tietoturvatason ja edellyttää muiden säädösten ohella, että palveluntarjoaja toimii vain Nestléltä saatujen ohjeiden mukaisesti ja että henkilötietoja pidetään jatkuvasti suojattuina kaikin tarvittavin teknisin keinoin.

EVÄSTEET ("Seurantatekniikka") – Millä tavalla ja millä perusteilla Nestlé käyttää evästeitä?

Nestlé käyttää seurantatekniikkaa (evästeitä) sellaisten henkilötietojen keräämiseen, joihin kuuluvat esimerkiksi selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, viittaussivu, sivustopolku ja Internet-palveluntarjoajan toimialue. Tietoja kerätään, jotta sivuston käyttötapoja voidaan tutkia. Evästeiden avulla verkkosivustoa voidaan muokata henkilökohtaisten tarpeidesi mukaiseksi.

Nestlé säilyttää kaikkia evästeiden välityksellä kerättyjä tietoja muodossa, josta niiden lähdettä ei voida tunnistaa. Tämän tyyppisistä evästeistä saatua tietoa ei luovuteta muiden kuin Nestlé-konsernin ja muiden määrättyjen yritysten sisäiseen käyttöön. Tietoja ei käytetä luvatta markkinointiin.

Tietokoneella olevat evästeet eivät sisällä käyttäjän nimeä, vaan ainoastaan IP-osoitteen. Kun käyttäjän istunto päätetään, evästeiden sisältämä tieto ei ole enää Nestlén käytettävissä.

Tarkista, että tietokoneen evästeasetukset ovat haluamallasi tasolla. Voit asettaa selaimen varoittamaan evästeistä ennen niiden hyväksymistä tai torjumaan ne, mutta tällöin et välttämättä voi hyödyntää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja. Lisätietoja asetusten määrittämisestä saa selaimen ohjepainiketta napsauttamalla. Tämän ja muiden Nestlén verkkosivustojen ja niiden osien käyttämiseen ei tarvita evästeitä. Muista, että jos käytät useita eri tietokoneita useissa eri paikoissa, kunkin selaimen asetukset tulee määrittää evästeiden suhteen erikseen.

Sähköinen markkinointi - Mitä on roskaposti ja kuinka Nestlé suhtautuu roskapostiviestien lähettämiseen?

Roskapostilla tarkoitetaan pyytämättä ja ilman lupaa lähetettyjä mainoksia tai markkinointiin tarkoitettua materiaalia.

Nestlá ei lähetä roskapostia. Nestlé ei käytä sähköpostiosoitettasi tai muita tietojasi suoramarkkinointiin tai seurantapostituksiin, ellet anna siihen nimenomaista lupaa. Tällöin annat vapaaehtoisen suostumuksesi jota kutsutaan nimellä ”opt-in”.

Nestlén sivustojen välityksellä voit halutessasi tilata markkinointimateriaalia sähköpostitse. Jokaisen Nestlén lähettämän sähköpostiviestin välityksellä voi peruuttaa markkinointiviestien tilaamisen.

Jos jostakin syystä uskot saaneesi roskapostia Nestlé-konserniin kuuluvalta yritykseltä, ilmoita siitä välittömästi ilmoitusta varten tarkoitettuun osoitteeseen. Osoitetiedot löydät kysymyksen 5, ”Kuinka meille luovutettuja henkilötietoja voi seurata, tarkistaa, muuttaa tai poistaa?”, kohdalta.

Kuinka kauan Nestlé säilyttää henkilötietojasi?

Nestlé saattaa säilyttää verkkosivuston välityksellä luovuttamiasi henkilötietoja tietokannoissaan, kuten asiakasmarkkinointitietokannassa. Nestlé-konserni säilyttää tietoja vain niin kauan kuin tarve vaatii, kun otetaan huomioon meidän tarpeemme vastata kyselyihin, ratkaista ongelmia, tarjota parannettuja ja uusia palveluja ja noudattaa lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojasi voidaan säilyttää kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut Nestlén palvelujen tai tämän verkkosivuston käytön. Tämän jakson jälkeen henkilötietosi poistetaan Nestlé-konsernin kaikista järjestelmistä.

Muista, että meillä on oikeus poistaa henkilötietosi koska tahansa. Katso myös kysymys 5, ”Kuinka meille luovutettuja henkilötietoja voi seurata, tarkistaa, muuttaa tai poistaa?”.

Kuinka Nestlé suhtautuu lapsiin, jotka käyttävät sen verkkosivustoja?

Mielestämme on erittäin tärkeää huolehtia lasten tietosuojasta verkossa ja kannustamme vanhempia tai huoltajia viettämään aikaa verkossa lastensa kanssa, jotta he voivat osallistua lasten verkkotoimintaan ja valvoa sitä.

Emme kerää tarkoituksella henkilötietoja alle 18-vuotialta lapsilta muutoin kuin lapsille tarkoitetuilla sivustoillamme. Näillä sivustoilla keräämme henkilötietoja paikallisen lainsäädännön ja lasten yksityisyydensuojaa koskevien säännösten mukaisesti. Jos vanhemmat tai huoltajat antavat suostumuksensa lasten henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen, pyydämme lapselta henkilökohtaisia tietoja vain siihen palveluun, johon hän on rekisteröitymässä.

Lapsille tarkoitetut verkkosivustot:

Huomautus alle 18-vuotiaille käyttäjille

Jos olet alle 18-vuotias, kehotamme keskustelemaan vanhempiesi tai huoltajasi kanssa ennen kuin annat henkilötietojasi Nestlén verkkosivustolla. Jos et ole varma siitä, oletko ymmärtänyt tämän osion sisällön kokonaisuudessaan, pyydä apua vanhemmaltasi tai huoltajaltasi.

Huomautus alle 18-vuotiaiden käyttäjien vanhemmille

Suosittelemme, että vanhemmat tai huoltajat valvovat jatkuvasti lastensa sähköpostin käyttöä ja muita verkkotoimia.

Varmista, ettei lapsesi ei luovuta meille tunnistettavissa olevia tietoja verkon välityksellä ilman lupaasi.

Voit koska tahansa tarkistaa lapsesi henkilötiedot ja muuttaa niitä tai poistaa ne verkosta. Voit myös pyytää meitä poistamaan lapsen tietoja lähettämällä poistopyynnön sähköpostitse, kirjeitse tai faksitse osoitteeseen, joka löytyy kysymyksen 5, ”Kuinka meille luovutettuja henkilötietoja voi seurata, tarkistaa, muuttaa tai poistaa?”, kohdalta.

Onko Nestlén sivustolla muiden yritysten sivuille johtavia linkkejä? Mitä henkilötiedoilleni tapahtuu, mikäli käytän näitä linkkejä?

Nestlén sivuilla on linkkejä, joiden välityksellä voi tarkastella Nestléen liittyvää hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa. Nämä Kolmansien Osapuolten verkkosivustot eivät ole meidän hallinnassamme eikä tämä yksityisyydensuojailmoitus päde niihin. Jos käytät muita verkkosivustoja näiden linkkien välityksellä, näiden verkkosivustojen ylläpitäjät saattavat kerätä henkilötietojasi. Varmista ennen tietojen luovuttamista, että hyväksyt kyseessä olevien Kolmansien Osapuolten yksityisyydensuojakäytännöt. Nestlé yrittää mahdollisuuksiensa mukaan taata, että henkilötietosi suojataan kaikilla linkitetyillä sivustoilla vastaavin keinoin, mutta meitä ei voi lain perusteella tai muutoin saattaa vastuuseen Kolmansien Osapuolten toiminnasta, yksityisyydensuojakäytännöistä tai niiden noudattamisesta.

Mitä henkilötiedoilleni tapahtuu, jos lähetän Nestlén verkkosivun osoitteen sähköpostitse jollekin toiselle?

Joillakin verkkosivuillamme on mahdollista lähettää verkkosivuston osoite sähköpostitse toiselle henkilölle. Kyseistä toimintoa varten saatamme kerätä sähköpostiosoitteesi. Luvalla, saatamme myös kerätä kyseisen toisen henkilön (vastaanottajan) sähköpostiosoitteen. Tämän yhteydessä kerättyjä sähköpostiosoitteita ei käytetä muuhun kuin annettuun tarkoitukseen. Näitä sähköpostiosoitteita ei säilytetä ja ne poistetaan välittömästi kun olet suorittanut sähköpostilähetyksen.

Mitä henkilötiedoilleni tapahtuu, jos osallistun Nestlén verkkokyselyyn tämän sivuston välityksellä?

Ajoittain pyydämme verkkosivuston käyttäjiä vastaamaan kyselyihimme. Kyselyt liittyvät yleensä verkkosivuston sisältöön, tuotteisiimme tai tuoteryhmiimme. Kyselyissä saatetaan tiedustella ikää tai ikäryhmää, sukupuolta ja/tai muita tietoja, joista käyttäjää ei voida tunnistaa. Saatamme lupasi perusteella liittää vastauksiisi evästeistä saatuja tietoja, mutta tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei pyydetä. Kerättyjä henkilötietojasi ei liitetä muihin henkilötietoihin, joita olet aiemmin saattanut luovuttaa käyttöömme. Mielipide- ja muista kyselyistä saatavat henkilötiedot on tarkoitettu vain Nestlén sisäiseen käyttöön, mutta koottuja tietoja saatetaan luovuttaa muille. Yksittäiset vastaajat eivät kuitenkaan ole tunnistettavissa näistä tiedoista.

Mikä on kertarekisteröinti?

Helpottaaksemme rekisteröintiprosessia, käytämme kertarekisteröintityökalua monilla Nestlén verkkosivustoilla. Rekisteröityessäsi verkkosivuillemme antamasi tiedot voidaan siirtää automaattisesti myös muille Nestlén verkkosivuille tämän työkalun avulla. Antamasi henkilötiedot pysyvät suojattuina, minkä lisäksi me pyydämme aina sinulta nimenomaista tai niin sanottua ”Opt-in”-suostumusta saadaksemme tietoa Nestlén verkkosivuilta ennen kuin sinut lisätään millekään sähköpostilistalle.

Voiko Nestlé muuttaa tämän yksityisyydensuojailmoituksen ehtoja?

Nestlé tekee ajoittain muutoksia ja korjauksia tähän tietosuojailmoitukseen. Tarkista tämä tietosuojailmoitus säännöllisesti, jotta näet muutokset ja voit tutustua niiden vaikutuksiin.

Mistä saa Nestlén verkkosivustoja koskevaa lakiin pohjautuvaa lisätietoa ja tietoa käyttäjän oikeuksista ja vastuusta?

Nestlé on Sveitsissä toimiva yritys, joten tähän verkkosivustoon pätee Sveitsin lainsäädäntö (tai kansallisen sivuston kansallinen laki). Saat lisätietoa tutustumalla Nestlén verkkosivuston lainsäädännöllisiin ehtoihin, joita voi tarkastella tästä linkistä.

Mihin osoitteeseen voin lähettää henkilötietojani koskevia lisäkysymyksiä?

Osoite on Suomen Nestlé OY, Keilasatama 5, 02150, Espoo, Suomi.

Mitkä tämän Nestlén yksityisyydensuojailmoituksen termeistä perustuvat lakiin? (Ne on selvyyden vuoksi merkitty Suuraakkosin, lukuun ottamatta henkilökohtaisia tietoja vain siitä syystä, että ne mainitaan niin usein).

Henkilötietoja voidaan kutsua myös Henkilökohtaisiksi tiedoiksi, ja niillä tarkoitetaan sinuun luonnollisena henkilönä liittyviä tietoja, joiden perusteella sinut voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. (Verkkosivustoilla tiedot käsittävät yleensä ainakin sähköpostiosoitteen).

Henkilötietojen käsitteleminen tarkoittaa sellaisia toimenpiteitä tai toimenpidesarjoja, jotka suoritetaan henkilötiedoille. Toimenpiteet voivat olla myös automaattisia ja sisältää tietojen keräämistä, tallentamista, järjestelyä, säilyttämistä, mukauttamista tai muuttamista, hakemista, konsultointia, käyttöä, luovuttamista lähettämällä, jakelua tai muutoin levittämistä, ryhmittelyä tai yhdistelyä, estämistä, pyyhkimistä tai tuhoamista (toisin sanoen mitä tahansa Nestlén suorittamia toimia, jotka kohdistuvat lähettämiisi henkilökohtaisiin tietoihin).

"Rekisterinpitäjä" tarkoittaa tahoa tai tahojen yhteenliittymää, joka vastaa henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja -keinoista (toisin sanoen tästä verkkosivustosta vastaava Nestlén osasto), joka tässä tapauksessa on Suomen Nestlé Oy.

"Kolmannet Osapuolet" tarkoittavat tässä yksityisyydensuojailmoituksessa yrityksiä, jotka eivät ole Nestlé S.A.:n hallinnassa suoran tai epäsuoran omistussuhteen kautta.

"Nestlé" ja "Nestlé-konserni" tarkoittavat tässä yksityisyydensuojailmoituksessa Nestlé S.A.:ta ja sen tytäryhtiöitä (joita Nestlé S.A. hallitsee suoran tai epäsuoran omistussuhteen kautta) asiayhteyden mukaan.

TÄRKEÄÄ – Miksi tämän yksityisyydensuojailmoituksen ehdot on hyväksyttävä?

Nestlé on kansainvälinen yritys, joka kerää ja käsittelee henkilötietoja Internetin välityksellä. Tämä sisältää luonnollisesti henkilökohtaisten tietojen käsittelyä ja lähettämistä maan rajojen ulkopuolelle.

Tämä yksityisyydensuojailmoitus sisältää selkeästi ilmaistuna kaikki tarvittavat tiedot, jotka tarvitset päätöksentekoon, kun pohdit tämän verkkosivuston käyttämistä ja henkilökohtaisten tietojen lähettämistä Nestlélle.

Sen vuoksi selailemalla tätä verkkosivustoa ja viestimällä kanssamme sähköisesti hyväksyt epäsuorien henkilökohtaisten tietojen (evästeiden sekä yhteyttä ja järjestelmää koskevien tietojen) käsittelemisen tässä yksityisyydensuojailmoituksessa mainituin tavoin.

Jos pyydät meiltä jotakin tiettyä palvelua, joihin kuuluvat esimerkiksi kilpailut, uutiskirjeet ja uusia tuotteita koskevat tiedot, tarvitsemme sitä varten suoria henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Tässä tapauksessa pyydämme sinulta erikseen lupaa kerätä ja käyttää näitä henkilökohtaisia tietoja. Näitä henkilökohtaisia tietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on luovutettukin.

Jos sinulla on tähän yksityisyydensuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Nestléen käyttämällä osoitetta, joka on mainittu kysymyksessä 5. Autamme mielellämme.


VEVEYSSÄ, huhtikuussa 2006
Copyright © Société des Produits Nestlé S.A. 2005