You have reached the website

Takaisin Kestävä kehitys -osioon

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

Haluatko lisätietoa vastuullisesta toiminnastamme?
Olemme keränneet sinulle joitakin vastauksia tässä osiossa. 

1. Miksi valitsitte Rainforest Alliancen ja 4C-hankkeen muiden kansalaisjärjestöjen tai kansainvälisten kahvi- tai  Fairtrade-hankkeiden sijaan?

Vastuullisen viljelyn periaatteemme on avoin ja osallistava. Teemme yhteistyötä Rainforest Alliancen kanssa ja olemme 4C-järjestön perustajajäseniä, koska organisaationa jaamme saman sitoutumisen maataloudelliseen huippuosaamiseen ja kahvin kestävään kehitykseen, keskittyen ainoastaan tilanteen jatkuvaan parantamiseen. Tämä ei sulje pois yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on kanssamme samat tavoitteet kahvisektorilla. Molemmat järjestöt toimivat viljelijöiden sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten olojen parantamiseksi. 

2. Miten työskentelette konkreettisesti paikan päällä ja miten varmistatte hankkeiden hyödyttävän viljelijöitä? 

Maatalousasiantuntijoidemme ja kauppakumppaniemme verkosto auttaa maanviljelijöitä ja yhteistyökumppaneita toteuttamaan 4C-periaatteita sekä viljelysprojekteja. Keskitymme toiminnassamme viljelijöiden tulojen parantamiseksi hyvien maataloudellisten käytäntöjen sekä kahvipensaiden kunnostamisen kautta, mahdollistaen suuremman sadon samalla peltoalalla, kaiken kaikkiaan alhaisemmat kustannukset ja tulonlähteiden monipuolistamisen. Tämä lähestymistapa yhdistetään määrän ja laadun optimoimisen koulutukseen, ja mahdollistetaan suorilla hankintatoiminnoillamme. Keskitymme siis jaetun lisäarvon tuottamiseen pitkällä aikavälillä, emme pelkästään auta viljelijöitä ”tekemään lisää rahaa” lyhyellä aikavälillä.

3. Ovatko käyttämistänne kahvikasveista saatavat minimitulot ohjattuja ja seurattuja? Mitä seuraamuksia aiheutuu sääntöjen rikkomisesta?

Osana vastuullisen viljelyn periaatteitamme olemme sitoutuneet noudattamaan 4C-standardia. 4C-sääntöihin sisältyy kahvinviljelijöiden oikeus kohtuullisiin tuloihin. Järjestö on kehittänyt uskottavan, tehokkaan ja riippumattoman varmennusjärjestelmän ja auttaa 4C-yksiköitä (tuottajaryhmiä) arvioimaan 4C-standardien mukaisen toiminnan toteumista.

4. Käytättekö GM-teknologiaa (muuntogeenisten kasvien viljely) tai kloonausta kasvien luomiseksi?  

Emme käytä GM-teknologiaa tai kloonausta kasvien luomiseksi. R&D Tours -tutkijamme tutkivat kahvilajikkeita, jotka voivat oikein viljeltynä jopa kolmin- tai nelinkertaistaa sadon määrän. Kasvit levitetään käyttäen menetelmää nimeltä somaattinen embryogeneesi, joka on tehokas tapa korkean pontentiaalin viljelykasvien monistamiseksi. Toisin kuin normaaleilla istutusmenetelmillä tuotetut kasvit, nämä kasvit ovat paremmin jäsenneltyjä, yhtenäisempiä ja kestävämpiä. Somaattinen embryogeneesi on kasveille luonnollista toimintaa jo tuhansien vuosien ajalta. Esimerkiksi perunat tuottavat versoja, joista kasvaa uusia, identtisiä kasveja.    

5. Missä koneet ja niiden osat valmistetaan? Käytättekö toimitusketjuja kehitysmaissa, esimerkiksi Aasiassa? Ovatko kaikkien toimitusketjunne tehtaiden työlot kansainvälisten standardien mukaisesti tarkastettuja?

NESCAFÉ® Dolce Gusto® -koneet valmistetaan Euroopassa ja Kiinassa. Valmistajat ovat hyväksyneet Nestlén toimittajasäännön periaatteet ja he toimivat paikallisten määräysten mukaisesti. Tätä sääntöä tukee Nestlén vastuullisen hankinnan periaatteet, jotka vastaavat täysin kansainvälisesti tunnustettuja tuotantostandardeja. Lisäksi enemmän kuin 75 % toimittajistamme on SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) -sertifioituja ja -auditoituja. 

6. Miksi käytätte muovia kapseleissanne kierrätettävien materiaalien (kuten alumiini) tai biohajoavien materiaalien sijaan?  

Tietyn tyyppiset muovit ovat itse asiassa kierrätettäviä, esimerkiksi juomapullojen PET-muovi. Kapseleidemme valmistuksessa harkitsimme kaikenlaisia materiaaleja, sillä materiaalien ympäristöhaitat riippuvat pitkälti niiden soveltamisesta. NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapseli on tehty erittäin korkealaatuisesta muovista, joka kestää hyvin koneen luoman paineen (maks. 15 baaria). Paperi ei esimerkiksi kestäisi tällaista painetta. Käyttämämme teknologia mahdollistaa myös "pitkien" juomien valmistamisen. Harkitsimme myös biohajoavien materiaalien käyttämistä, mutta ajatellen NESCAFÉ® Dolce Guston® nykyistä kokoa ja muotoa, biohajoavien materiaalien käyttö ei olisi ollut mahdollista kun tarkastellaan koko elinkaaren ympäristövaikutuksia. Lisäksi näin vältämme jokaisen kapselin ylipaketoimista. Muovikotelossa kapseli on täysin valoa ja happea läpäisemätön ja takaa tuotteiden aromien optimaalisen säilyvyyden. Lisäksi käytettyjen kapselien energian hyödyntäminen mahdollistaa muovin lämpöarvon hyödyntämisen ja öljyn säästämisen. 

7. Miksi NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapseleita ei kierrätetä joissain maissa?  

NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapseleita ei voi tällä hetkellä kierrättää tietyissä maissa puutteellisesta infrastruktuurista johtuen. Ratkaistaksemme tämän pulman aloitimme kapseleiden keräysprosessin Portugalissa, jossa käytämme kapseleista saadun pyöreän muovin urbaanien huonekalujen rakentamiseen ja hyödynnämme kahvinpurut kompostoinnissa. Käytännön laajentamiseksi olemme kehittäneet juuri tähän tarkoitukseen sopivia keräys- ja kierrätysratkaisuja muissakin maissa. Lisäksi käytettyjen kapseleiden energian talteenotto on varteenotettava vaihtoehto käyttöiän lopussa, sillä se mahdollistaa muovin lämpöarvon hyödyntämisen ja öljyn säästämisen.